SD Halmstad - För en tryggare kommun

Vi inom Sverigedemokraterna Halmstad strävar efter en trygg plats att bo och leva på. Vi vill att alla Halmstads invånare ska känna en trygghet oavsett vart och hur de lever i kommunen. Detta är ett genomgående tema i vår politik. Man ska känna sig trygg när man är påväg hem från krogen, när man lämnar barnen i skolan eller när man flyttar in på äldreboendet. I takt med den växande kriminaliteten, utsattheten och utanförskapet så undermineras vår gemensamma välfärd. Det är dags för ett tryggare Halmstad, på riktigt!

Nej till byggnation av Eketånga

Halmstad kommun växer så att det knakar. Vi ser hur alltmer jordbruksmark och skog exploateras och förstörs för framtiden i utvecklingens namn. Vi sverigedemokrater menar på att kommunen behöver växa mera hållbart. Vi behöver vara noggrannare med vilka områden vi väljer att exploatera samtidigt som vi behöver värna om vår gemensamma naturmiljö. De senaste årtiondena har vi kunnat se hur alltfler grönytor i kommunen försvinner när man förtätar. Därför blir Eketångaskogen så viktig. Det är en centralt belägen plats för människor att kunna ge sig ut i naturen, ta en picknik eller gå en runda på Prins Bertils stig. Vi säger ja till en naturnära miljö och nej till byggnation vid Eketånga.

Nej till hotellet vid Picassoparken

Vi människor påverkas och formas av vår omgivning, detta är en grundtes i vår samhällssyn och ideologi. Därför blir vår miljö och omgivning viktigt för våra liv och välmående. Vi ser på med fasa när nybyggnationer i Halmstad år efter år nomineras till Sveriges fulaste nybyggen. Istället behöver man ta ett helhetsgrepp kring utformningen av nya hus och miljöer i kommunen. Att slå upp ett estetiskt ej tilltalande 16-våningshotell centralt i staden skulle gravt förändra stadsbilden och spär på problematiken med en förtätning av stadskärnan.

Ja till en levande landsbyggd

Vi sverigedemokrater vill att hela kommunen ska leva. För att bemöta den växande bostadsbristen i kommunen behöver det vara attraktivt och möjligt att bo på landsbygden. Vi vill se fler villaområden i våra mindre tätorter. Samtidigt vill vi garantera vår framtida livsmedelsförsörjning genom att kommunen upphandlar närodlat. Vidare behöver man fortsätta värna om våra naturområden och naturmiljön runtom i kommunen. Det är även viktigt att värna om landsbygdsskolorna. Därpå vill vi se begränsningar för exploateringen av vindkraftsparker på landsbygden. Vi vill även se att man via samverkansavtal med polisen agerar för att motverka inbrotten på landsbygden.

Ja till en tryggare kommun att leva i

Trygghet är fundamentalt för ett civiliserat samhället. Oavsett om det är fysisk, psykisk eller ekonomisk trygghet. Den växande otryggheten sliter isär samhället. För att komma till bot med problemen vill vi bland annat se patrullerande ordningsvakter i centrum, få upp fler kameror vid välbesökta platser samt investera i andra trygghetsskapande åtgärder. Trygghet för oss handlar också om välfärden. Barn och unga behöver studiero i skolan, våra äldre behöver känna sig trygga och förstådda inom äldreomsorgen och invånarna måste känna sig trygga med att deras skattepengar används effektivt samt till rätt ändamål.

Aktuellt

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna Halmstad släpper fram ett alliansstyre

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna Halmstad släpper fram ett alliansstyre Halmstads väljare har sagt sitt och nu efter valet står vi inför en stökig situation i fullmäktige med många partier och inget block som fått ett tydligt mandat att ensamt bilda ett styre. För att skapa ordning och stabilitet i kommunen har vi, efter förhandlingar med Moderaterna och […]

läs mer

Lansering av valplattformen!

Vi är stolta att kunna presentera Sverigedemokraterna Halmstads valplattform inför valet 2022. Arbetet med att utveckla och bredda vår politik har pågått under hela våren tillsammans med våra 34 kandidater till kommunfullmäktige. Därefter har våra medlemmar fått lämna sina synpunkter på innehållet och komma med egna förslag. Utöver vår vision för Halmstads kommun så innehåller […]

läs mer

Nya artiklar i Hallandsposten

I förra månaden intervjuades vår listetta Andreas Ahlqvist av Hallandsposten. Vi har även fått en artikel om vår motion rörande en inhägnad, övervakad lastbilsparkering. Nedan följer ett axplock från artiklarna samt länkar. SD-ettan beklagar att ingen nappade på motionen om ordningsvakter ”– Gör man centrum till ett så kallat Lov 3-område så har ordningsvakter befogenhet […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Halland