Sverigedemokraterna i Halmstad

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Halmstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Vår besöks adress är: Pilefeltsgatan 54, 302 50 Halmstad

Fabio Ishaq

Ordförande SD Halmstad

Skicka e-post till oss
Tel: +46 70-725 02 59

 • sd

  Sverigedemokraterna Halmstads budgetyrkanden inför 2020

  Av fabioishaq den 19 juni, 2019
  0

  Här nedan finns de ändringsyrkanden som Sverigedemokraterna Halmstad lade i samband med årets budgetprocess i kommunfullmäktige. Budget KF hölls tisdagen den 18/6-2019

  Samtliga avslogs, men gällande konstgräs i Oskarström så hade vi ett likadant förslag som Socialdemokraterna, bortsett ifrån att det skilde ett år mellan investeringen.

  Efter att vårt yrkande fallit så biföll vi således Socialdemokraternas förslag tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vilket alltså innebär att Oskarström får sin efterlängtade konstgräsplan redan 2020.

  När det gällde ny idrottshall i Simlångsdalen så föll tyvärr både vårt och Vänsterpartiets förslag om en ny sådan.

  Sverigedemokraterna Halmstad kommer självklart att lägga förslag om detta även i nästa budgetprocess.

  _________________________________________________________________________
  Ändringsyrkanden på Planeringsdirektiv med budget 2020 – 2024

  1, SD yrkar på att, i första meningen i inledande kommentarer att ordet ”Superkommun” stryks. Ny mening blir: Halmstad ligger i det bästa av Sverige.

  2,  SD yrkar på att, andra stycket, andra meningen, i inledande kommentarer.
  ” Utöver det har vi en högskola som ligger i framkant inom flera forskningsområden, en
  växande militär verksamhet och Hallands största sjukhus. Allt detta har bidragit till att vi under många år har haft en positiv befolkningsutveckling.”

  Ändras till: Utöver det har vi en högskola, med ambition att bli universitet, som ligger i framkant inom flera forskningsområden, en växande militär verksamhet och Hallands största sjukhus. Allt detta har bidragit till att vi under många år har haft en positiv befolkningsutveckling.

   

  3,  SD yrkar på att, underrubriken ”Stora ekonomiska utmaningar” i de inledande kommentarerna, första meningen ”Halmstads kommun har fortfarande en stabil ekonomisk grund att stå på”

  Ändras till: Halmstads kommun har fortfarande en förhållandevis stabil ekonomisk grund att stå på, denna grund kommer sannolikt att försvagas de kommande åren. Mening två ändras till: Detta kommer att kräva av oss att vi hanterar våra resurser med varsamhet och att arbetet för att få den välfärd våra kommuninvånare förtjänar, där varje skattekrona används effektivt, fortsätter.

   

  4,  SD yrkar på att, under rubriken ”Förändrade finansiella mål” i de inledande kommentarerna andra meningen, ”Dels införs för första gången ett tydligt överskottsmål på två procent, vilket dock inte förväntas uppnås något år under perioden.”.

  Ändras till: Dels införs för första gången ett tydligt överskottsmål på två procent, vilket bör uppnås senast sista året i perioden.

   

  5,  SD yrkar på att, under rubriken ”Förändrade finansiella mål” i de inledande kommentarerna sista meningen, ”Arbetet med att pressa tillbaka investeringsvolymerna kommer att fortgå under perioden och på sikt bör självfinansieringsgraden återställas till 100 procent.”

  Ändras till: Arbetet med att pressa tillbaka investeringsvolymerna kommer att fortgå under perioden och självfinansieringsgraden skall på sikt återställas till 100 procent.

   

  6,  SD yrkar på att, texten i Mål 4, underrubrik ”Varför är målet viktigt”
  utökas med meningarna: Det är viktigt att vår ökande befolkning i mesta möjliga mån består av naturlig ökning till följd av, förutom födslar, inflyttning till arbete och studier. Därav följer att arbetet med att attrahera företag till kommunen måste intensifieras.

   

  7,  SD yrkar på att, Mål 5 utökas med en konkret uppgift enligt följande.
  Inom planperioden skall två tillverkande företag inklusive huvudkontor och minst tvåhundra arbetstillfällen värvas till Halmstad.

   

  8,  SD yrkar på att, i Specifikation av Investeringsanslag, under anslag 320 tillförs en investering i planen för 2021 för konstgräs på Oskarströms idrottsplats om 6 000 kkr.

   

  9,  SD yrkar på att, i Specifikation av investeringsanslag under anslag 299 tillförs en investering i planen för 2024 för ny idrottshall i Simlångsdalen om 30 000kkr.

   

  10,  SD yrkar på att, under, Specifikation av vissa driftanslagförändringar 2020-2024, anslag 031, personalsatsning 1 000kkr årligen. Detta kompletteras med en konkret beskrivning av satsningens innebörd.

   

  11,  SD yrkar på att, Barn och Ungdomsförvaltningen ges ett utredningsuppdrag gällande elevunderlag och möjligheterna, att om sådant föreligger, åter öppna någon av de tidigare nedlagda landsbygdsskolorna läsåret 2022/2023.

   

  12,  SD yrkar på att, samtliga förvaltningar, som har sådana, åläggs att reducera sina tolkkostnader med 1/3 under budgetåret 2020.

  Yrkanden budget 2020_web

 • Halmstads styrelse 2019

  Av fabioishaq den 10 februari, 2019
  0

  På bilden uppifrån vänster:

  Krister Karlsson(Suppleant), Gert Hellström(Kassör), Kent Johansson(Suppleant), Alexander Rådeström(Suppleant), Joacim Svensson(Ledamot), Dan Stigsson(Ledamot), Ludvig Andersson(Suppleant), Andreas Ahlqvist(2vice Ordförande),Fabio Ishaq(Ordförande), Lars Larsson(Sekreterare), Lars Björk(vice Ordförande)

 • Sverigedemokraterna i Halmstad gratulerar Louise Erixon till ordförande posten samt övriga partikamrater i Sölvesborg!

  Av fabioishaq den 24 oktober, 2018
  0

  Vi  vill även passa på att gratulera Cecilia Bladh in Zito (SD) i Hörby

  Vi gläds åt att fler och fler kommuner nu lämnar isoleringen av Sverigedemokraterna.

 • SD Halmstad växer.

  Av fabioishaq den 10 oktober, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Halmstad växer

  Idag den 10/10 2018 är vi 

  300 medlemmar i Halmstad

  där till tusentals sympatisörer och anhängare

  Gör skillnad du också, gå med i Sverigedemokraterna