Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Halmstad

Kommunfullmäktige

 • sd

  Sverigedemokraterna Halmstads budgetyrkanden inför 2020

  Här nedan finns de ändringsyrkanden som Sverigedemokraterna Halmstad lade i samband med årets budgetprocess i kommunfullmäktige. Budget KF hölls...

  0
 • Beslut om att lägga ned småskolorna

  Småskolorna läggs ned till hösten Trots stort engagemang från berörda föräldrar och anhöriga så beslutades det att Slättåkra skolan...

  0
 • Motion om införande av skyddsavstånd vid vindkraftsetableringar.

  Halmstad 130325 Motion om införande av skyddsavstånd vid vindkraftsetableringar Halmstad har få vindkraftverk jämfört med andra Halländska kommuner.  Ändå...

  0
  0
 • Motion om införande av vårdhundar i Halmstad kommun

  (inlämnades till Halmstad kommunfullmäktige tisdagen den 8 januari) Idén med vårdhundar är enkel: genom att låta vårdtagaren träffa vårdhundarna...

  0
  0
 • Halmstad 120119 Interpellation till HEM:s ordförande Roger Orwèn ang. avfallsimport från Italien Det går många rykten ang. avfallsimporten från...

  0
  0
 • Halmstad 110825   Interpellation till hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlotte Svensson Uppföljning av privatisering av äldreboenden i Halmstad kommun I oktober...

  0
  0