Sverigedemokraterna i Halmstad | Sida 36

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Halmstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Vår besöks adress är: Pilefeltsgatan 54, 302 50 Halmstad

Fabio Ishaq

Ordförande SD Halmstad

Skicka e-post till oss
Tel: +46 70-725 02 59

 • Av halmstad den 24 februari, 2012
  0
  0

  Halmstad 120119

  Interpellation till HEM:s ordförande Roger Orwèn ang. avfallsimport från Italien

  Det går många rykten ang. avfallsimporten från Italien just nu och motstridiga uppgifter gör att det är svårt att veta vad som verkligen gäller. Ska avfall importeras, i så fall hur mycket och när och varifrån skall importen ske? Tittar man på informationen som finns på nätet verkar Italien ligga bäst till. På HEM:s hemsida berörs Italien specifikt några gånger under sektionen ”frågor och svar ”. Det var även tänkt att Italien redan i höstas skulle ha gjort en provleverans, något som p g a byråkratiskt krångel blev uppskjutet på obestämd tid (Hallandsposten 111101).
  Det är allmänt känt att Camorran, Neapels motsvarighet till Siciliens Cosa Nostra (maffian), har en mycket stor roll i sophanteringen i regionen Kampanien. På Wikipedias engelskspråkiga sida så finns endast ett brott med som en egen kategori: sophanteringen. Detta trots att Camorran även sysslar med utpressning, knarklangning, cigarettsmuggling och lejda mord. Det torde indikera att just sophantering är en stor del av Camorrans verksamhet.
  På redan nämnda ”frågor och svar” på HEM:s hemsida berör man som hastigast den organiserade brottslighetens intressen i sophanteringen. Det står att den organiserade brottsligheten tidigare hade en del i sophanteringen, men att ”stat och kommuner nu tagit krafttag” för att komma till bukt med detta. Detta är ett otroligt naivt sätt att se på problematiken med den organiserade brottsligheten i södra Italien. Det är svårt att som svensk förstå hur djupt rotad den organiserade brottsligheten är i vissa delar av södra Italien, men det är ett faktum att så är fallet. Det är också ett faktum att maffians tentakler har förgreningar djupt in i Kampaniens politiska sfär. I en BBC dokumentär från 2011 uttrycker chefsåklagare Simona Demonte sin frustration på följande sätt:
  ”Camorran behöver politikerna för att se efter deras intressen när det handlar om offentliga kontrakt”.

  I samma dokumentär intervjuas Nicola Cosentino, Kampaniens ”starke man”. Han var under inspelningen av dokumentären under åtal, bl.a. för en illegal smutskastningskampanj mot en annan politiker samt att ha utsett en domare i Italiens hovrätt på ett korrupt sätt. 2008 vittnade en boss inom Camorran om att Cosentino hade tagit emot mutor på 50 000 euro för att tillåta illegal dumpning av giftigt avfall i Kampaniens. Efter detta avslöjande begärde Neapels anti-maffia kommission att Cosentino skulle arresteras men arresteringen stoppades i sista stund på högre politisk ort. Cosentino avgick från ekonomiministeriet i Italien sommaren 2010, men är, när detta skrivs, fortfarande regional koordinator i Kampanien med stort politiskt inflytande. Mot detta framstår löftet om att ”krafttag mot maffian” tas av politikerna i Kampanien som ganska ihåligt. Säkert görs en hel del, men det är inte på långa vägar tillräckligt. Att tro att Italien på bara några få år skulle ha kommit till bukt med något så utbrett som den organiserade brottsligheten är inte realistiskt. Redan 1911-1912 hölls den första massrättegången mot Camorristerna. 27 ”bossar” dömdes till fängelse inklusive Camorrans då högst uppsatte boss, Enrico Alfano. Poliskapten Carlo Fabroni beskrev redan då svårigheten med att komma till bukt med Camorran: ”En Camorrist har inga politiska ideal utan utnyttjar de valda (politikerna) för sina egna syften”. En stor anledning till att Camorran som fenomen är så svår att rå på är att organisationen är väldigt platt till skillnad från Siciliens Cosa Nostra som har en mer pyramidliknande maktstruktur.
  Det är rimligt att anta att om politikerna fått frågan om de tog problemet med maffian på allvar för hundra år sedan hade de svarat jakande. Det hade legat i dåtidens politikers intresse att hävda detta, på samma sätt som det ligger i dagens syd-italienska politikers intresse att hävda att man ”tar krafttag” mot den organiserade brottsligheten, det innebär dock inte att det faktiskt förhåller sig på detta vis. Enligt svenskspråkiga Wikipedia har Camorran direkt eller indirekt verksamhet i flertalet europeiska länder, bl.a Norge, Finland och Skottland. Jag tycker inte att vi i Halmstad ska bidra till att tillföra Sverige på den listan. P g a ovan nämnda anledningar ställer jag följande frågor till HEM:s ordförande Roger Orwèn:
  * HEM:s styrelse har redan beslutat om en provimport av avfall från Italien, när beräknas den första leveransen anlända?
  * Varför ligger Italien bäst till i upphandlingen? (är det p g a lägst pris är det rimligt att anta att det låga priset till viss del beror på att Camorran ignorerar miljölagstiftningen och således kan hålla priserna nere)
  * Vilka åtgärder har tagits för att garantera att den organiserade brottsligheten inte på något sätt inte på något sätt är inblandad i de sopor som importeras till Halmstad?
  * Vilka kunskaper har HEM:s styrelse om Camorrans historia och verksamhet?
  För Sverigedemokraterna

  ……………………………………
  Ronny Ledström

 • SD Halmstad/Hylte höll årsmöte

  Av halmstad den 17 februari, 2012
  0
  0

  Tisdagen den 14 februari höll SD Halmstad/Hylte årsmöte. Styrelsen
  innehåller inga stora ändringar personmässigt utan de stora
  förändringarna är att Ronny Ledström, tidigare sekreterare, går in som
  ordförande samt att Oleg Datsishin, tidigare ledamot, går in som
  sekreterare.

  Mötet öppnades av tillförordnade ordföranden Richard de Garay Vazquez
  som snart lämnade över ordföranderollen till Jens Leandersson,
  regiongruppledare i Skåne, som inbjudits som ordförande på mötet. De
  25 punkterna avklarades i en rask takt. Ronny Ledström, också
  gruppledare i Halmstad kommunfullmäktige, föredrog kort om partiets
  arbete i Halmstad kommun, revisor Conny Bladh föredrog
  revisionsrapporten och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen. Mötets
  mer formella del tog ca. 20 minuter vartefter det serverades smörgås
  och kaffe. Medan fikat avnjöts passade Jens Leandersson på att berätta
  lite om arbetet i Region Skåne och efter det passade medlemmarna på
  att samtala lite om allt mellan himmel och jord. Kvällen avslutades
  med att den nya styrelsen konstituerade sig. I diskussionerna inom
  styrelsen var medlemmarna överens om att lägga stort fokus på
  utåtriktade aktiviteter under det kommande året för att locka nya
  medlemmar, sympatisörer och aktiva. Ett spännande 2012 väntar för SD
  Halmstad/Hylte.

 • Kritiken är patetisk

  Av halmstad den 20 januari, 2012
  0
  0

  Debattartikeln nedan publicerades i Hallandsposten den 18 januari.

  I en debattartikel funderar två S-medlemmar om SD:s prestation i Hylte kommun (HP 10/1). Egentligen borde man mer kanske vara mer orolig för det egna partiets bedrifter både på central och på lokal nivå. Sanningen är att S:s inflytande på Hyltes politik i princip är lika stort eller litet som SD:s. Trots sin närvaro på kommunfullmäktigemöten och i samtliga nämnder har S ingen makt att påverka de beslut som majoriteten vill driva igenom. Sådan är oppositionsrollen.

  Att SD inte är representerat i kommunens styrelser eller nämnder beror på valresultatet. Det krävs visst antal av rösterna för att av egen kraft få representation i nämnder eller styrelser. Hur många representanter i‑dessa organ skulle de S-allierade partierna V och MP ha utan de platser som bortskänkts av (S)torebror? Eller vill S ta bort även dessa partier som inte kan tillsätta nämndplatser av egen kraft?

  Ja, det stämmer också att SD i Hylte hade svårt att tillsätta sina platser efter valet 2010. Liknande problem hade man i‑Halmstad efter valet 2006. Men nu har vi en slagkraftig kommunfullmäktigegrupp i‑Halmstad. Vår målsättning är att efter valet 2014 öka antalet mandat i Hylte kommun ytterligare. Vi har ingenting emot om detta sker på Socialdemokraternas bekostnad.

  Kommunföreningen Halmstad/Hylte kommer att aktivt arbeta under de närmaste åren för att ta fram fler aktiva som bland annat kan bemöta de åsikter som debattskribenterna framför. Vi kommer att synas i kommunen. Vi är säkra att vi kommer få fler som ställer upp trots den hysteripropaganda som fortfarande bedrivs mot SD idag. Alldeles riktigt, det finns 252 personer som delar våra åsikter i Hylte så det är bara att kliva fram och ta nästa steg.

  S lovar att bekämpa allt det som SD står för. Betyder detta att S i Hylte är villiga motarbeta följande frågor som SD prioriterar såsom en trygg och värdig ålderdom, krafttag mot brottsligheten, en trygg och kunskapsinriktad skola, en levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle?

  Vad gäller invandringen vill SD prioritera hjälp till flyktingar i närområden i stället för satsningar i miljardklassen på till exempel så kallade ensamkommande flyktingbarn.

  Bekämpa är ett ganska destruktivt ord, men självdestruktion verkar vara kännetecken för dagens socialdemokrati. Vi däremot är redo att kompromissa, det är det som demokrati handlar om.

  Oleg Datsishin

  Richard de Garay Vasquez

  Tomas Silfros, sverigedemokrater i kommunföreningen Halmstad/Hylte

   

  http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.1498190-kritiken-ar-patetisk

 • Av halmstad den 11 oktober, 2011
  0
  0

  Halmstad 110825

   

  Interpellation till hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlotte Svensson

  Uppföljning av privatisering av äldreboenden i Halmstad kommun

  I oktober tecknades ett avtal med ett privat vårdföretag om att ta över driften av Andersbergs och Patrikshills äldreboenden. Det privata vårdföretaget vann, enligt hemvårdsnämnden, på att de kunde garantera en högre kvalité till en lägre kostnad än vad kommunen själva kunde erbjuda. Enligt vårdbolagets egen hemsida handlar det om en besparing på 17 miljoner kronor årligen.

  Jag har haft samtal med anställda och anhöriga på äldreboendet Patrikshill. Dessa vittnar om kraftiga försämringar sedan övergången till privat regi. Kraftiga nedskärningar bland personalen har gjort att de äldre kommer ut mera sällan. De gånger de kommer ut är det genom arbetsmarknadsprojektet Handtaget, personalen själva har inte längre tid. En annan besparing som skulle genomföras men som stoppades av kommunen var att de äldre skulle betala för tvätt- och diskmedel, något som kommunen tidigare bjudit på. Kraven på timanställda har också sjunkit med effekten att de som anställs saknar utbildning, erfarenhet och många gånger goda kunskaper i svenska språket, något som försvårar arbetet för de anställda och gör de äldre frustrerade. Tillagningsköket som skulle stå färdigt i juni är fortfarande, när denna interpellation skrivs, inte färdigt och i bruk.

  Överlag är de jag talat med missnöjda med privatiseringen. Det privata vårdbolaget lovade högre kvalitet till lägre pris och enligt mitt sätt att se på saken är en stor del av kvalitén inom äldreomsorgen att de anställda trivs och inte bränner ut sig eller känner sig överkörda. I en artikel i Hallandsposten från den 28 oktober i fjol citeras Ann-Charlotte Svensson: ”- Kvalité är det viktigaste för våra äldre. Men det ställer krav på att nämnden har uppföljning av att kvalitén efterlevs och det är vi införstådda med och förberedda på”.  Enligt de jag talat med har ingen uppföljning gjorts. P g a ovan nämnda anledningar har jag följande frågor till hemvårdsnämnden:

  1. När ska uppföljning av privatiseringen på äldreboendena genomföras?

  2. Hur ska denna uppföljning  gå till?

  3. Hur planerar hemvårdsnämnden involvera anställda, brukare och anhöriga i uppföljningen?

   

  För Sverigedemokraterna

   

  …………………………………………………
  Ronny Ledström

 • Nationaldagsfirande och invigning av lokal

  Av halmstad den 21 juni, 2011
  0
  0

  Sveriges nationaldag Sverigedemokraternas viktigaste dag på året är den 6 juni. Därför ville SD Halmstad/Hylte kommunförening fira den dagen lite extra. Vi ställde vårt SD-tält på stora torg i Halmstad. Solen lyste och det var som gjort för att möta nya och gamla Sverigedemokrater. Det var inte så mycket folk ute men stämningen var på topp. Vi fick en ny medlem som vi hälsar varmt välkommen.   Invigning av kansli Klockan 14.00 packade vi i hop tält och annat materiell som vi hade med. Vi åkte sedan till vårt nya kansli som vi skulle inviga vid 15 tiden. Sverigedemokrater både från Laholm och från Hyltebruk kom till invigningen. Det var ett trettiotal glada och förväntansfulla medlemmar som kom och deltog på denna historiska och högtidliga dag. Alla trivdes, minglade runt och alla blev bjudna på hembakad fika. Mikael Eskilandersson  som är ordförande i SD-Syd klippte det blågula bandet och höll ett kort tal, invigningen till ära.

  Innan invigningen av lokalen hade SD Halmstad/Hylte utåtriktade aktiviteter på Stora Torg

  Mikael Eskilandersson säger några väl valda ord invigningen till ära