Sverigedemokraterna i Halmstad | Sida 36

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Halmstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Vår besöks adress är: Pilefeltsgatan 54, 302 50 Halmstad

Fabio Ishaq

Ordförande SD Halmstad

Skicka e-post till oss
Tel: +46 70-725 02 59

 • Av halmstad den 17 april, 2012
  0
  0

  Kansliet är bemannat dessa tider !

  Välkomna in på en kaffe och trevligt umgänge/ Mvh Sd Halmstad/Hylte 🙂

   

  29 mars kl.18.00-20.00 Ronny

  9 Maj kl.13.00-17.00 Oleg

  24 Maj kl.18.00-20.00 Ronny

  13 Juni kl.13.00-17.00 Oleg

  21 Juni kl 18.00-20.00 Ronny

  8 Augusti kl.13.00-17.00 Oleg

  16 Augusti kl.18.00-20.00 Ronny

  12 September kl.13.00-17.00 Oleg

  10 Oktober kl.13.00-17.00 Oleg

  25 September kl.18.00-20.00 Ronny

  14 Oktober kl.13.00-17.00 Oleg

  12 December kl.13.00-17.00 Oleg

  20 December kl.18.00-20.00 Ronny

 • Av halmstad den 5 mars, 2012
  0
  0

  Rapport från den parlamentariska gruppen 120302

  Sista kommunfullmäktigesammanträdet innan årsskiftet av löpte smidigt utan några egentliga kontroversiella frågor på dagordningen. Den fråga där det blev lite debatten var den om föreslagit namnbyte på Grönevångs torg till ”Olof Palmes torg”. Det socialdemokratiska förslaget inbjöd till debatt efter det att kulturnämndens ordförande Lena Ekman (m) uttalat kritik mot Palme. Kritiken var föga uppseendeväckande men flera Socialdemokrater gick upp i talarstolen och förklarade med upprörd ton att Olof Palme får man minsann inte kritisera. Avslagsyrkandet gick dock igenom med stöd av oss Sverigedemokrater och Grönevångs Torg skall fortsatt heta just Grönevångs torg, tack och lov.

  Januari månad är en av de sammanlagt tre månader som inget kommunfullmäktige hålls (de andra två månaderna är juli och augusti). Under januari passade dock SD på att skriva en interpellation till HEM:s ordförande Roger Orwèn ang. den stundande sopimporten från Italien. Vi i SD frågade i interpellationen hur HEM kan garantera att inte Camorran (denna del av Italiens maffia) inte har något finger med i spelet i avfallsaffären eftersom det är allmänt känt att Camorran har en väldigt stor del i sophanteringen i provinsen Kampanien. När fullmäktigemötet hölls den 21 februari så svarade Roger Orwèn svävande. Jag tackade ändå för svaret och tillade att jag hoppas att jag lyckats sätta fokus på en viktig och realistisk fråga och att vi i SD också hoppades att vi skulle slippa höra om att Halmstad kommun på något sätt stöttat Camorran, Italiens blodigast maffiaorganisation.

  Frågan om en markbytesaffär mellan kommunen och en privatperson i Trönninge var också uppe för behandling. Vi i SD fick via en engagerad medborgare veta att ungefär samma förslag till markbytesaffär hade varit uppe en gång innan, klubbats igenom av fullmäktige för att sedan upphävas av Kammarrätten. Rätten ansåg att affären var olaglig då den i för stor utsträckning gynnade privatpersonen på skattebetalarnas bekostnad. Flera andra frågetecken fanns också kring affären vilket gjorde att vi i SD yrkade på avslag. Affären gick dock igenom.

  Den stora, tunga punkten på mötet denna gång var vår motion om folkomröstning ang. flyktingmottagningen i Halmstad kommun. Jag höll ett långt anförande där jag från ett både socialt och ekonomiskt perspektiv visade på att invandringspolitiken havererat och att medborgarna borde få säga sitt i en så viktig fråga som invandringen. Detta tyckte dock inget av de andra partierna och en tävling i vem som kunde visa sig mest mångkulturell utbröt med de klassiska flosklerna om ”värdegrund” och ”alla människors lika värde” haglandes från talarstolen. Tydligen kan man inte vara för en ansvarsfull invandringspolitik och samtidigt anse att alla människor har lika värde. Det lika värdet består tydligen i att man måste anse att alla människor på jorden har rätt att bo i Sverige. Motionen gick givetvis inte igenom, SD var de enda som röstade för när frågan senare gick till votering, men vi lyckades föra upp debatten på agendan och det får väl ses som en seger i sig.

  Hallandsposten skrev senare en artikel och en ledare om motionen och att den röstas ner. Artikeln var något av det mest subjektiva och partiska jag läst och ledaren var full av felaktigheter. Vi har skickat in en debattartikel som svar på dessa skrivelser, vi får se om HP väljer att publicera den eller inte.

  Det var det för denna gång. Som avslutning kan nämnas att vi i SD lämnat in en motion om insynsplatser i nämnderna. Nu börjar vi förbereda oss för antagandet av 2013 års budget, men mer om det i nästa rapport.

  För Sverigedemokraterna

  ……………………………
  Ronny Ledström

 • Av halmstad den 24 februari, 2012
  0
  0

  Halmstad 120119

  Interpellation till HEM:s ordförande Roger Orwèn ang. avfallsimport från Italien

  Det går många rykten ang. avfallsimporten från Italien just nu och motstridiga uppgifter gör att det är svårt att veta vad som verkligen gäller. Ska avfall importeras, i så fall hur mycket och när och varifrån skall importen ske? Tittar man på informationen som finns på nätet verkar Italien ligga bäst till. På HEM:s hemsida berörs Italien specifikt några gånger under sektionen ”frågor och svar ”. Det var även tänkt att Italien redan i höstas skulle ha gjort en provleverans, något som p g a byråkratiskt krångel blev uppskjutet på obestämd tid (Hallandsposten 111101).
  Det är allmänt känt att Camorran, Neapels motsvarighet till Siciliens Cosa Nostra (maffian), har en mycket stor roll i sophanteringen i regionen Kampanien. På Wikipedias engelskspråkiga sida så finns endast ett brott med som en egen kategori: sophanteringen. Detta trots att Camorran även sysslar med utpressning, knarklangning, cigarettsmuggling och lejda mord. Det torde indikera att just sophantering är en stor del av Camorrans verksamhet.
  På redan nämnda ”frågor och svar” på HEM:s hemsida berör man som hastigast den organiserade brottslighetens intressen i sophanteringen. Det står att den organiserade brottsligheten tidigare hade en del i sophanteringen, men att ”stat och kommuner nu tagit krafttag” för att komma till bukt med detta. Detta är ett otroligt naivt sätt att se på problematiken med den organiserade brottsligheten i södra Italien. Det är svårt att som svensk förstå hur djupt rotad den organiserade brottsligheten är i vissa delar av södra Italien, men det är ett faktum att så är fallet. Det är också ett faktum att maffians tentakler har förgreningar djupt in i Kampaniens politiska sfär. I en BBC dokumentär från 2011 uttrycker chefsåklagare Simona Demonte sin frustration på följande sätt:
  ”Camorran behöver politikerna för att se efter deras intressen när det handlar om offentliga kontrakt”.

  I samma dokumentär intervjuas Nicola Cosentino, Kampaniens ”starke man”. Han var under inspelningen av dokumentären under åtal, bl.a. för en illegal smutskastningskampanj mot en annan politiker samt att ha utsett en domare i Italiens hovrätt på ett korrupt sätt. 2008 vittnade en boss inom Camorran om att Cosentino hade tagit emot mutor på 50 000 euro för att tillåta illegal dumpning av giftigt avfall i Kampaniens. Efter detta avslöjande begärde Neapels anti-maffia kommission att Cosentino skulle arresteras men arresteringen stoppades i sista stund på högre politisk ort. Cosentino avgick från ekonomiministeriet i Italien sommaren 2010, men är, när detta skrivs, fortfarande regional koordinator i Kampanien med stort politiskt inflytande. Mot detta framstår löftet om att ”krafttag mot maffian” tas av politikerna i Kampanien som ganska ihåligt. Säkert görs en hel del, men det är inte på långa vägar tillräckligt. Att tro att Italien på bara några få år skulle ha kommit till bukt med något så utbrett som den organiserade brottsligheten är inte realistiskt. Redan 1911-1912 hölls den första massrättegången mot Camorristerna. 27 ”bossar” dömdes till fängelse inklusive Camorrans då högst uppsatte boss, Enrico Alfano. Poliskapten Carlo Fabroni beskrev redan då svårigheten med att komma till bukt med Camorran: ”En Camorrist har inga politiska ideal utan utnyttjar de valda (politikerna) för sina egna syften”. En stor anledning till att Camorran som fenomen är så svår att rå på är att organisationen är väldigt platt till skillnad från Siciliens Cosa Nostra som har en mer pyramidliknande maktstruktur.
  Det är rimligt att anta att om politikerna fått frågan om de tog problemet med maffian på allvar för hundra år sedan hade de svarat jakande. Det hade legat i dåtidens politikers intresse att hävda detta, på samma sätt som det ligger i dagens syd-italienska politikers intresse att hävda att man ”tar krafttag” mot den organiserade brottsligheten, det innebär dock inte att det faktiskt förhåller sig på detta vis. Enligt svenskspråkiga Wikipedia har Camorran direkt eller indirekt verksamhet i flertalet europeiska länder, bl.a Norge, Finland och Skottland. Jag tycker inte att vi i Halmstad ska bidra till att tillföra Sverige på den listan. P g a ovan nämnda anledningar ställer jag följande frågor till HEM:s ordförande Roger Orwèn:
  * HEM:s styrelse har redan beslutat om en provimport av avfall från Italien, när beräknas den första leveransen anlända?
  * Varför ligger Italien bäst till i upphandlingen? (är det p g a lägst pris är det rimligt att anta att det låga priset till viss del beror på att Camorran ignorerar miljölagstiftningen och således kan hålla priserna nere)
  * Vilka åtgärder har tagits för att garantera att den organiserade brottsligheten inte på något sätt inte på något sätt är inblandad i de sopor som importeras till Halmstad?
  * Vilka kunskaper har HEM:s styrelse om Camorrans historia och verksamhet?
  För Sverigedemokraterna

  ……………………………………
  Ronny Ledström

 • SD Halmstad/Hylte höll årsmöte

  Av halmstad den 17 februari, 2012
  0
  0

  Tisdagen den 14 februari höll SD Halmstad/Hylte årsmöte. Styrelsen
  innehåller inga stora ändringar personmässigt utan de stora
  förändringarna är att Ronny Ledström, tidigare sekreterare, går in som
  ordförande samt att Oleg Datsishin, tidigare ledamot, går in som
  sekreterare.

  Mötet öppnades av tillförordnade ordföranden Richard de Garay Vazquez
  som snart lämnade över ordföranderollen till Jens Leandersson,
  regiongruppledare i Skåne, som inbjudits som ordförande på mötet. De
  25 punkterna avklarades i en rask takt. Ronny Ledström, också
  gruppledare i Halmstad kommunfullmäktige, föredrog kort om partiets
  arbete i Halmstad kommun, revisor Conny Bladh föredrog
  revisionsrapporten och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen. Mötets
  mer formella del tog ca. 20 minuter vartefter det serverades smörgås
  och kaffe. Medan fikat avnjöts passade Jens Leandersson på att berätta
  lite om arbetet i Region Skåne och efter det passade medlemmarna på
  att samtala lite om allt mellan himmel och jord. Kvällen avslutades
  med att den nya styrelsen konstituerade sig. I diskussionerna inom
  styrelsen var medlemmarna överens om att lägga stort fokus på
  utåtriktade aktiviteter under det kommande året för att locka nya
  medlemmar, sympatisörer och aktiva. Ett spännande 2012 väntar för SD
  Halmstad/Hylte.

 • Kritiken är patetisk

  Av halmstad den 20 januari, 2012
  0
  0

  Debattartikeln nedan publicerades i Hallandsposten den 18 januari.

  I en debattartikel funderar två S-medlemmar om SD:s prestation i Hylte kommun (HP 10/1). Egentligen borde man mer kanske vara mer orolig för det egna partiets bedrifter både på central och på lokal nivå. Sanningen är att S:s inflytande på Hyltes politik i princip är lika stort eller litet som SD:s. Trots sin närvaro på kommunfullmäktigemöten och i samtliga nämnder har S ingen makt att påverka de beslut som majoriteten vill driva igenom. Sådan är oppositionsrollen.

  Att SD inte är representerat i kommunens styrelser eller nämnder beror på valresultatet. Det krävs visst antal av rösterna för att av egen kraft få representation i nämnder eller styrelser. Hur många representanter i‑dessa organ skulle de S-allierade partierna V och MP ha utan de platser som bortskänkts av (S)torebror? Eller vill S ta bort även dessa partier som inte kan tillsätta nämndplatser av egen kraft?

  Ja, det stämmer också att SD i Hylte hade svårt att tillsätta sina platser efter valet 2010. Liknande problem hade man i‑Halmstad efter valet 2006. Men nu har vi en slagkraftig kommunfullmäktigegrupp i‑Halmstad. Vår målsättning är att efter valet 2014 öka antalet mandat i Hylte kommun ytterligare. Vi har ingenting emot om detta sker på Socialdemokraternas bekostnad.

  Kommunföreningen Halmstad/Hylte kommer att aktivt arbeta under de närmaste åren för att ta fram fler aktiva som bland annat kan bemöta de åsikter som debattskribenterna framför. Vi kommer att synas i kommunen. Vi är säkra att vi kommer få fler som ställer upp trots den hysteripropaganda som fortfarande bedrivs mot SD idag. Alldeles riktigt, det finns 252 personer som delar våra åsikter i Hylte så det är bara att kliva fram och ta nästa steg.

  S lovar att bekämpa allt det som SD står för. Betyder detta att S i Hylte är villiga motarbeta följande frågor som SD prioriterar såsom en trygg och värdig ålderdom, krafttag mot brottsligheten, en trygg och kunskapsinriktad skola, en levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle?

  Vad gäller invandringen vill SD prioritera hjälp till flyktingar i närområden i stället för satsningar i miljardklassen på till exempel så kallade ensamkommande flyktingbarn.

  Bekämpa är ett ganska destruktivt ord, men självdestruktion verkar vara kännetecken för dagens socialdemokrati. Vi däremot är redo att kompromissa, det är det som demokrati handlar om.

  Oleg Datsishin

  Richard de Garay Vasquez

  Tomas Silfros, sverigedemokrater i kommunföreningen Halmstad/Hylte

   

  http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.1498190-kritiken-ar-patetisk